Catalogue

Institution Code : 3446 KVIC Office Name: DO VARANASI UTTAR PRADESH
Institution Name :

SAGHAN KSHETRA VIKAS SAMITI,(KAMLANAGAR),

Institution Address: BASANA KHAS PRATAPPUR
City/Village: PRAYAGRAJ Post: BASANA KHAS
Pin Code : 212405 District : ALLAHABAD , State: UTTAR PRADESH
Ph. No. with STD Code : 8756198740 e-Mail ID : lalbahadur196419@gmail.com
Aided By KVIC Category C
Contact Person Name Email ID Mobile (10 Digit)
Chairman : CHANDR BHAN YADAV 9956512772
Secretary : VIJAY BAHADUR 8756198740
KVIC Nodal Officer :      
Registration Detail
Registration Date
Registration No.
Registration Type
08-07-1960
168
SOC
Khadi Certificate No. UP1424 Date : 31-MAR-2021
Khadi Mark No. Kvic/ckmc/up/392 Date of Issue: 01-DEC-2020